Revistas Indexadas

Revistas científicas de alto impacto, indexadas en WOS, SCOPUS, SciELO, etc.

Financial Openness, Domestic Financial Development and Credit Ratings

Información adicional

  • Autor: Andreasen, E., and Valenzuela, P.
  • Revista: Finance Research Letters
    DOI:10.1016/j.frl.2015.10.019
  • Fecha Publicación: 2015